Nie jest tajemnicą, że dobry agent nieruchomości musi uwielbiać telefon i rozmowy:)

Moja praca z klientem opiera się bowiem na ciągłych kontaktach, mediacjach i często zdalnym zawiadywaniem większością zadań. Umiejętność zwięzłego i klarownego przekazywania myśli.

Sprzedaż czy Wynajem nieruchomości wymaga ode mnie zbudowania prawdziwej relacji, opartej na pewności i zaufaniu. Tylko w takim układzie mogę wspólnie stawiać czoła nieoczekiwanym zdarzeniom, pisanym często przez samo życie.

Jako pośrednik nigdy nie brakuje mi zimnej krwi.

Zimna krew jest tym, co odróżnia profesjonalistę od amatora!!

Sprawność ogarniania rzeczywistości to styl, który wyróżnia mnie spośród konkurencji!

Walczę do końca, nawet kiedy inni przestali wierzyć w sukces.

Ilość obowiązków, które spoczywają na moich barkach, wymagają ciągłej koncentracji i skrupulatności. W pracy agenta nie ma miejsca na niedbalstwo i lekceważenie.

Często to sumienność oraz odpowiedzialność jest trampoliną dla rekomendacji.

Dobry agent nieruchomości nigdy nie może zapomnieć, że obraca często dobytkiem całego życia swojego klienta.

Z tego powodu każda decyzja musi być dobrze przemyślana i zaplanowana.

Moim celem jest profesjonalne, rzetelne i kompleksowe świadczenie usług dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Działając zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodu postępuję etycznie, uczciwie, rozważnie dbając o to, aby nie narazić klienta na szkody. W stosunku do klientów jestem lojalna i chronię ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

Gwarancję profesjonalnej obsługi potwierdzają moje kwalifikacje –licencje zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23201, doświadczenie przy przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości od 2014 roku, przynależność do struktur Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami oraz Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Dbając o bezpieczeństwo transakcji posiadam aktualną polisę ubezpieczeniową. Współpracując ze mną masz dostęp do specjalistów wielu dziedzin rynku obrotu nieruchomościami, dzięki czemu żadne skomplikowane zagadnienie nie są dla mnie przeszkodą, aby profesjonalnie Państwu pomóc.